Aktivní město – finanční příspěvek

Finanční příspěvky od Vaší radnice: Praha 5, Praha 6

www.aktivnimesto.cz

Aktuální informace:

Momentálně je projekt Aktivní město uzavřen pro volnočasové a sportovní aktivity pro školní rok 2021/2022.

Neočekává se, že by mělo dojít k znovu otevření, pokud tedy nenastanou žádné změny, tak by to mělo být jako každý rok.

Je možné, že od května bude možné zažádat o příspěvky na letní tábory a poté od září opět příspěvky na volnočasové a sportovní aktivity. 

 

Jak to funguje:

Podobně jako řada firem motivuje svoje zaměstnance poukázkami na masáže či sport, je i projekt Aktivní město založen na distribuci voucherů, které občané získají od své radnice a následně je mohou využít na uhrazení části nákladů za kurzovné nebo členský příspěvek u registrovaných poskytovatelů.

Na rozdíl od klasických poukázek se vlastní distribuce i transakce realizují elektronicky na našem portále. Veškeré operace probíhají on-line prostřednictvím virtuálních kreditů, které jsou teprve na konci propláceny cílovým subjektům v reálných penězích.

Oproti klasickým dotačním programům jsou to tak přímo občané, kteří sami rozhodují, za co finanční příspěvek radnice utratit a kam podpora na tyto aktivity půjde.

Založte si rodinný účet, získejte také Vy příspěvky od své radnice a vybírejte z širokého okruhu poskytovatelů a služeb.

 

Můžete sdílet: