Časté dotazy

Jak máme dítě přihlásit?
Jak probíhá úhrada?
Jaký je orientační časový harmonogram?
Co si děti mají vzít s sebou?
Kde soustředění probíhá?
Jak se děti stravují?
Co když dítě onemocní a nebude se moct soustředění zúčastnit?
Co když dítě onemocní během kurzu?
Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?

Jak máme dítě přihlásit?

Přihlašujte se pomocí rezevačního systému na webu www.hravaatletika.cz a to od 18.2. – 5.3.2019.

Jak probíhá úhrada?

Úhrada kurzovného probíhá převodem na účet organizátora po emailové výzvě a to do 24.5.2019.
Do Zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Hravá atletika: č.ú.

Hravá atletika v přírodě:č.ú: 2400495822/2010

Jaký je orientační časový harmonogram?

8.00 – 8.30 postupný příchod dětí
8.30 – 11.30 dopolední program (včetně svačinky)
11.30 – 12.30 oběd včetně klidového odpočinku
12.30 – 16.15 odpolední progam (včetně svačinky)
16.15 – 17.00 vyzvedávání dětí

 

Co si děti mají vzít s sebou?

sportovní oblečení a obuv přizpůsobené aktuálnímu počasí. Při nepříznivém počasí nepromokavou bundu (pláštěnku).

1. Do baťůžku:
  • potvrzení o bezinfekčnosti
  • kopie kartičky zdravotní pojišťovny
  • případně: léky
  • prohlášení zákonných zástupců
  • každý den láhev s pitím a svačinku
 2. Do ruky:
  • podepsanou igelitovou tašku: plavky, ručník, opalovací krém (zůstává po celou dobu pobytu v místě konání)

Podstatné je viditelné podepsání věcí!

Kde soustředění probíhá?

Kurz je realizován v moderním sportovním areálu FTVS UK Praha 6 a přírodní rezervaci Divoká Šárka a oboře Hvězda.

Jak se děti stravují?

Dětem je v době oběda poskytována plnohodnotná a vyvážená strava včetně pitného režimu zajištěna menzou FTVS. Svačinku si každý den přinesou z domu.

Co když dítě onemocní a nebude se moct soustředění zúčastnit?

V případě odhlášení dítěte z kurzu před jeho zahájením z důvodu vážné nemoci můžete uplatňovat náhradu plnění ve výši 80% stornopoplatku organizátora na smluvní pojišťovně. Jeho výše je stanovena dle délky času mezi odstoupením od smlouvy a prvním dnem akce. (Konečná výše plnění je plně v kompetenci smluvní pojišťovny, do ceny akce se nezapočítává platba za samotné pojištění). V případě, že se podaří zabezpečit záměnu ve formě náhradníka nepřijdete o žádné peníze. Pro rychlé a bezproblémové řešení pojistné události postupujte dle odkazu na Odhlášení z důvodu nemoci

Co když dítě onemocní během kurzu?

Postup je naprosto stejný jako v případě onemocnění před kurzem. Pojišťovna Vám vrátí 80% nevyčerpané částky

Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?

Pokud máte zájem o čerpání náhrady storna kurzu, je nutné k lékaři zajít a dodat potvrzení od lékaře.

Doporučujeme zákonným zástupcům účastníkům soustředění, aby si prostudovali Všeobecné podmínky kurzu. Přihlášením dítěte do systému dáváte souhlas s jejich obsahem.

Můžete sdílet: